รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2559 : กล้วยหอมทองส่งออก...ความหวังของเกษตรกรชัยภูมิ
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม