รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2560 : อาราบิก้า กาแฟคุณภาพดี บ้านปางขอน
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม