รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชันเต็ม: ก้าวไกลฯปี 2562 : เกษตรกร GAP ดีเด่น ประจำปี 2562
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม