รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร
ก้าวไกลฯปี 2558 : การตรวจวินิจฉัย "โรคใบขาวอ้อย" ด้วยเทคนิคซีพีอาร์ - printable_version

+- รายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/forward)
+-- คลังข้อมูล: คลิปรายการโทรทัศน์ ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร (https://www.doa.go.th/forward/forumdisplay.php?fid=1)
+--- คลังข้อมูล: ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ปี 2558 (https://www.doa.go.th/forward/forumdisplay.php?fid=16)
+--- เรื่อง: ก้าวไกลฯปี 2558 : การตรวจวินิจฉัย "โรคใบขาวอ้อย" ด้วยเทคนิคซีพีอาร์ (/showthread.php?tid=318)ก้าวไกลฯปี 2558 : การตรวจวินิจฉัย "โรคใบขาวอ้อย" ด้วยเทคนิคซีพีอาร์ - doa - 20-08-2015