ก้าวไกลฯปี 2559 : อ้อยพันธุ์อู่ทอง 14, อู่ทอง 15 อีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกร
#1
ตอบกลับ