ก้าวไกลฯปี 2559 : การพัฒนาเครื่องปลิดฝักข้าวโพดแบบปลิด 2 แถว
#1
ตอบกลับ