ก้าวไกลฯปี 2559 : เทคโนโลยีการผลิตกล้วยตานีตัดใบในเชิงพาณิชย์
#1
ตอบกลับ