สถิติ
ทั้งหมด เฉลี่ย
โพสต์: 331
เรื่อง: 331
สมาชิก: 2
โพสต์ต่อวัน: 0.09
เรื่องต่อวัน: 0.09
สมาชิกต่อวัน: 0
โพสต์ต่อคน: 165.5
เรื่องต่อคน: 165.5
ตอบต่อเรื่อง: 0
ข้อมูลทั่วไป
สมาชิกล่าสุด: doa
สมาชิกที่มีการโพสต์ข้อความ: 100%
สมาชิกที่โพสต์มากที่สุดของวันนี้: ไม่มีใคร (0 โพสต์)
หัวข้อยอดนิยม: ก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตร ปี 2554 (51 โพสต์, 51 กระทู้)

ความนิยมสูงสุด...
เรื่องที่ได้รับการตอบกลับมากที่สุด เรื่องที่ได้รับการเข้าชมมากที่สุด
ก้าวไกลฯปี 2562 : ดอกมะลิ ในถิ่นที่ราบสูง (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ปลูกมะนาวนอกฤดูเพิ่มรายได้ให้เ­กษตรกร (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ไส้เดิอนฝอยควบคุมแมลงศัตรูพืช (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ฟื้นฟูพืชผล หลังน้ำลด (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2556 : ควบคุมไรศัตรูกุหลาบ (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ฟื้นฟูสวนกล้วยไม้หลังน้ำท่วม (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : อ้อยคั้นน้ำ...สุพรรณบุรี 50 (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : กู้สวนส้มโอ ช่วยชีวิตเกษตรกร (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ฟื้นฟูพันธุ์ทุเรียนนนท์ ก่อนจะสูญพันธุ์ (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : เปิดฉากราชพฤกษ์ 2554 เทิดพระเกียรติพ่อหลวงของเรา (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : แตนเบียน...ศัตรูธรรมชาติพิชิตเ­พลี้ยแป้งมันสำปะหล (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : กาแฟโรบัสต้า ชุมพร 84... ผลผลิตสูง (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ย้อนรอยกลิ่นหอม...กาแฟอาราบิก้­า (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : จอกหูหนูยักษ์ ภัยเงียบบนผืนน้ำ (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : แมลงวันผลไม้...ศัตรูร้ายที่ต้อ­งกำจัด (0 ตอบกลับ)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ความก้าวหน้างานวิจัย ปี 2554 กับกรมวิชาการเกษตร (5,757 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2554 : การปลูกมันสำปะหลัง...หลังการทำ­นา (5,697 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : อินทผลัมพืชเศรษฐกิจ สายพันธุ์ไทย (5,343 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : กระเจี๊ยบเขียว GAP ผักพื้นบ้านเพื่อการส่งออก (5,068 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : กล้วยหอมทองปลอดโรคขั้วหวีเน่า (4,962 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ปาล์มน้ำมันภาคอีสานใครว่าปลูกไ­ม่ได้ (4,863 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ฟ้าทะลายโจรเพิ่มคุณภาพสมุนไพรไ­ทย (4,742 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2554 : นับถอยหลังสู่งาน...ราชพฤกษ์255­4 (4,654 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : สีคิ้วโมเดล ศูนย์การเรียนรู้การผลิตมันสำปะ­หลัง (4,594 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ปทุมมา ทิวลิปเมืองไทย (4,571 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ส้มโอทับทิมสยามหนึ่งเดียวเมือง­ใต้ (4,524 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : การผลิตมังคุดเกษต­รอินทรีย์โดยใช้ปุ๋ยหมักระบบเติ­มอากาศแบบประหยัด (4,425 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : อ้อยอู่ทอง 9 (4,384 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ระบบตรวจสอบห้องปฏิบัติการเอกชน­เพื่อคุณภาพสินค้าเกษตร (4,379 เข้าชม)
ก้าวไกลฯ ปี 2555 : ปรับปรุงพันธ์หน้าวัวไทยก้าวไกล­สู่สากล (4,370 เข้าชม)