ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 สทช 67079342444 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,564.00 16 ก.ค. 67 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สทช 67079340232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 33,892.25 16 ก.ค. 67 จ้างบรรจุน้ำยาดับเพลิงของระบบดับเพลิง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.อุบลราชธานี 67079404215 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,250 8 ก.ค. 67 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน พื้นที่ 3.5 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.นครราชสีมา 67079398106 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,350.- 6 มิ.ย. 67 จ้างเหมาบริการใส่ปุ๋ยทุเรียน ราดไตรโครเดอร์มา พ่นฮอร์โมนพืช พ่นสารกำจัดแมลง กำจัดวัชพืชและตัดต้นกระถินและไม้อื่นๆ รอบบริเวณแปลงอัจฉริยะ และกำจัดวัชพืชแปลงทุเรียนโดยใช้เครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.น่าน 67079407356 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,000 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย 67079407056 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 24,191.29 15 ก.ค. 67 จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.กาญจนบุรี 67079405525 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,346.05 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุไฟฟ้าจำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวส.ชร 67079406905 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 12,000.00 12 ก.ค. 67 จ้างเหมาบริการปฏิบัติงานไถเตรียมพื้นที่และทำแปลงสำหรับปลูกกระเจี๊ยบแดงในฤดูฝน ๒๕๖๗ พื้นที่ทั้งหมด ๔ ไร่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.เลย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 321 12 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.พัทลุง 67079404699 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 5,760.00 16 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 1 จาก 9203