ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2565 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 300 5 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.ปัตตานี 65087288351 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 20,320.00 5 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 4,450.00 9 ส.ค. 65 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข – 5585 พล. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 470 8 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมรถเกษตร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 สวพ.3 ขอนแก่น 65067372422 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 8,560 20 มิ.ย. 65 จ้างบำรุงเครื่องกลั่นไนโตรเจน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 5 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการซ่อมรถแทรกเตอร์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 3,000 8 ส.ค. 65 จ้างเหมาบริการเปลี่ยนฟิล์มกรองแสงรถยนต์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวพ.จันทบุรี ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 950 10 ส.ค. 65 จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมระบบไฟและไดชาร์จรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กจ 9820 จันทบุรี จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2565 ศวศ.ชม 65087248063 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 103,830.66 8 ส.ค. 65 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
2565 สวพ.2 ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,950.00 9 ส.ค. 65 วัสดุยานพาหนะและขนส่งรถยนต์ กจ - 1418 พล. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8 จาก 5227