ปี หน่วยงาน เลขที่โครงการ สถานะ วงเงิน(บาท) วันที่ประกาศ เรื่อง
2567 ศวร.ขอนแก่น 67079390385 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 21,880.00 17 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67079264786 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 59,492.00 11 ก.ค. 67 ซื้อสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67079327492 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 22,470.00 15 ก.ค. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องชั่งไฟฟ้า ทศนิยม 2 ตำแหน่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 กปผ. 67079190788 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 15,000.00 10 ก.ค. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์รถยนต์ ทะเบียนรถยนต์ ฮท-1692 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สุโขทัย ไม่ผ่านระบบ e-GP ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 2,548.74 28 มิ.ย. 67 จ้างเหมาบริการซ่อมรถตู้ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวร.อุบลราชธานี 67079362732 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,400 10 ก.ค. 67 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตปาล์มน้ำมัน พื้นที่ 40 ไร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
2567 ศวส.ชร. 67079392349 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 9,800.00 15 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.สตูล 67079245981 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 7,185 12 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 ศวพ.ชพ 67079383019 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 23,600.00 16 ก.ค. 67 จ้างซ่อมเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ ๙๑๗๑ ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2567 สวพ.2 67079392658 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ 55,980.00 16 ก.ค. 67 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน้าที่ 8 จาก 9204