สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรศึกษาดูงานแปลงเกษตรผสมผสานในสวนมะพร้าว และแปลงสมุนไพร

สำนักงานเกษตรและสหกร […]

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ที่ใช้ในงานพืชสวนและภูมิทัศน์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร […]

สำนักงานเขตอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองศึกษาดูงานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป และการเพิ่มมูลค่าสินค้ากาแฟ

สำนักงานเขตอำเภอกระบ […]

บริษัท จัดการลู่ปั่น วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด นำคณะเยี่ยมชมศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพรและถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกโกโก้

บริษัท จัดการลู่ปั่น […]