วันที่ 3 เมษายน 2566 สำนักงานเกษตรอำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ศึกษาดูงานเรื่อง มะพร้าว เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการดูแลสวนมะพร้าว และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร โดยมี นางสาวหยกทิพย์ สุดารีย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ประจำแปลง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะดูงาน จำนวน 33 ท่าน  ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ต.วิสัยใต้ อ.สวี จ.ชุมพร