วันที่ 26-27 เมษายน 2566 นางสาวทิพยา  ไกรทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร พร้อมคณะฯ จากศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชภาคใต้ ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี กรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “วิชาการเกษตรนำ เทคโนโลยีล้ำ เกษตรกรรมใต้ยั่งยืน” เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรสู่เป้าหมาย โดยมีการจัดทำแปลงแสดงพันธุ์พืช นิทรรศการ ผลงานวิชาการ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ ตำบลเขาคราม อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่