ประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพีช

       เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพีช กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาสถานการณ์การระบาดของโรคตายพรายสายพันธุ์ TR 4 ในกล้วยและแนวทางในการควบคุมการระบาดของโรคตายพราย พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันกำจัดโรคเหี่ยวที่เกิดจากแบคทีเรียในกล้วยหิน และติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และ แผนปฏิบัตการในการป้องกันและเฝ้าระวัง ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร