ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-4581-4581                         เนื่องจากช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) ได้มีการแพร่กระจายอย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น ท่านที่มีความประสงค์จะมาที่ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ ควรปฎิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด

1. สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์

          สวนสมเด็จศรีนครินทร์ ตั้ง อยู่ในวิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ถนนกสิกรรม ตำบลหนองครก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 2 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 237 ไร่ ลักษณะเป็นสวนป่าในเขตเมือง มีต้นลำดวนขึ้นอยู่หนาแน่นเป็นดงใหญ่จำนวนกว่าสี่หมื่นต้น เหมาะแก่การทัศนศึกษาในเชิงพฤกษศาสตร์ ต้นลำดวนเป็นพันธุ์ไม้หอม จะผลิดอกหอมอบอวลไปทั่วในราวเดือนมีนาคมของทุกปี และเนื่องจากต้นไม้ชนิดนี้มีความเกี่ยวพันกับชื่อ ศรีนครลำดวนในอดีต จึงได้นำเอาต้นลำดวนมาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนอกจากนี้ในพื้นที่ยังมีสวนสัตว์และสวนสาธารณะตกแต่งสวยงามร่มรื่นเป็นแหล่งพักผ่อนของประชาชนทั่วไป มีบึงน้ำสำหรับพายเรือเล่นและพักผ่อนหย่อนใจ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ คลิ

2. วัดพระธาตุเรืองรอง

       ตั้งอยู่ที่บ้านสร้างเรือง ตำบลหญ้าปล้อง ห่างจากเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2373 สายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ประมาณ 7.5 กม. เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นโดยผสมศิลปอีสานใต้ สี่เผ่าไทย ได้แก่ ลาว ส่วย เขมร เยอ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์อย่างลงตัว พระธาตุมีความสูง 49 เมตร แบ่งออกเป็น 6 ชั้น ชั้นล่างสุดใช้สำหรับประกอบพิธีทางศาสนา ชั้นที่สองและสามเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านสี่เผ่าไทย ชั้นที่สี่เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ ชั้นที่ห้าใช้สำหรับการทำสมาธิ และชั้นที่หกเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและจุดชมทัศนียภาพของพื้นที่โดยรอบ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ คลิก

3. ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่

       ปราสาทวัดสระกำแพงใหญ่ ลักษณะสถาปัตยกรรมขอมแบบบาปวน เชื่อกันว่าสร้างขึ้นในสมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เพื่อใช้เป็นเทวาลัยบูชาพระศิวะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูลัทธิไศวะนิกายและได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายมหายานในพุทธศตวรรษที่18องค์ปราสาทสระกำแพงใหญ่ มีลักษณะเป็นปรางค์ 3 องค์ ตั้งอยู่บนฐานเดียวกัน หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ปรางค์ประธานองค์กลางก่อด้วยศิลาทราย ส่วนปรางค์อีก 2 องค์ มีขนาดเล็กกว่าก่อด้วยอิฐ ด้านหลังปรางค์องค์ทิศใต้มีปรางค์ก่อด้วยอิฐอีกองค์หนึ่ง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ คลิก

4. ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย     

        ปราสาทวัดสระกำแพงน้อย เป็นปราสาทขอมโบราณขนาดเล็ก ปรางค์ประธานก่อด้วยศิลาแลงทั้งหลัง ผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม สูงประมาณ 11 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของปรางค์ประธาน มีวิหารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งยังมีทับหลังศิลาทรายจำหลักเป็นรูปพระศิวะและพระอุมาประทับบนหลังโคนนทิ  พร้อมแท่นฐานศิวลึงค์ตั้งอยู่ รอบปรางค์ประธานและวิหารทั้ง 4 ด้าน ล้อมด้วยกำแพงแก้ว ก่อด้วยศิลาแลง โดยมีโคปุระ หรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออก เหนือประตูยังมีทับหลังหินทรายสลักรูปพระกฤษณะปราบนาคกาลิยะให้ได้ชมกันด้วย นอกกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของปราสาทมี “สระอโนดาต” เป็นสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กรุด้วยศิลาแลงเป็นขั้นบันไดลงไปทั้งสี่ด้าน ซึ่งในปัจจุบัน น้ำในสระอโนดาตนี้ถูกนำไปทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสำคัญของ จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ คลิก

5. ศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำศรีสะเกษ (อควาเรียมศรีสะเกษ)

        ภายในอาคารศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำฯ มีการจัดโซนปลาให้ได้ชมทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และปลาสวยงาม ซึ่งที่นี่มีพันธุ์ปลามากกว่า 100 ชนิด จำนวนรวมกว่า 4,000 ตัว เลยทีเดียว ทั้งนี้พันธุ์ปลาต่างๆ ได้ถูกจัดแสดงในตู้หลายขนาด มีตั้งแต่ขนาดทั่วๆ ไป จนถึงขนาดใหญ่ราวจอภาพยนตร์ ที่สำคัญคือ แต่ละตู้จะมีป้ายข้อมูลเกี่ยวกับปลาชนิดนั้นๆ กำกับอยู่ ผู้มาเยือนจึงได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลินในเวลาเดียวกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ คลิก