รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเกษตร (สคว.) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (สคว.)