รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (กกย.) และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (กกย.)