1. รายงานความเคลื่อนไหวในการดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการ
 2. ตารางเรียกบรรจุ
 3. รายงานสรุปคำสั่ง
  คำสั่งย้ายข้าราชการ
  คำสั่งบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
  คำสั่งรับโอนข้าราชการ
  คำสั่งให้โอนข้าราชการ
  คำสั่งเลื่อนข้าราชการ
  คำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินตามคุณวุฒิ
  รายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
 4. รายงานสรุปการดำเนินการ
  การดำเนินการย้ายข้าราชการ
  การดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ
  การดำเนินการรับโอนข้าราชการ
  การดำเนินการให้โอนข้าราชการ
  การประเมินผลงานทางวิชาการ
  การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ
  การดำเนินการประกาศข้าราชการบรรจุใหม่ เป็นผู้ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ