กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: นสพ.กสิกร...ย้อนเวลา
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม

นสพ.กสิกร...ย้อนเวลา - doa

ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์กสิกร มจ.สิทธิพร กฤดากร

https://today.line.me/th/pc/article/‘ม+จ...มดา-D2PvMm