กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 กันยายน 2559
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=2567]

- 17 แปลง ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
- มาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ของญี่ปุ่น
- 15 ผลงานวิจัยดีเด่น ตอนที่ 3
- สไตรพ์ ทิลเลจ เตรียมดินปลูกอ้อย