กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 18 ฉบับที่ 10 พฤศจิกายน 2558
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=2607]

- ควบคุมหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยแมลงศัตรูธรรมชาติ
- ปากช่องไฮแลนด์ – กาแฟจากบอละเวน
- ขั้นตอนการจดทะเบีนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
- รายได้ภาคการเกษตรลดลง