กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 เมษายน 2564
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=2900]

- โลกดิจิทัลกับใบอนุญาตนำเข้า / นำผ่านสิ่งต้องห้าม
- จากสะตอพื้นบ้านเป็นสะตอพันธุ์รับรอง "ตรัง1"
- กระทรวงเกษตรฯ ติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรช่วงโควิด-19 ระบาด