กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2564
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=2918]

- นำเข้าข้าวโพด ตามกฎหมายกักพืช
- ทุเรียนแก่-ไม่แก่ ดูอย่างไร
- ผลสำเร็จของ รำแดงโมเดล จากวันนั้นถึงวันนี้
- พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมพืชพันธุ์ต่าง ๆ และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา 
  ในวันพืชมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2564