กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=3042]

- สุดยอดกาแฟไทย
- กักพืชกับการนำเข้าพืชเพื่อปลูก
- เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
- พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564