กสิกร ผลิใบ

เวอร์ชันเต็ม: ผลิใบ ปีที่ 24 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2564
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม
[attachment=3215]

- แมลงหางหนีบสีน้ำตาล
- ว่าด้วยภารกิจถ่ายโอนจาก อ.ย.
- ด่านตรวจพืชกับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชง-กัญชา