กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2562 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2562 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=46)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2562 (/showthread.php?tid=2316)ผลิใบ ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2562 - doa - 14-04-2020

[attachment=2712]

- การผลิตชีวภัณฑ์ ไส้เดือนฝอยศัตรูแมลง
- ปทุมมาพันธุ์ใหม่
- เรื่องเล่าจากกองมะพร้าว
- สรุปผล AFACI Workshop