กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 กันยายน 2559 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2559 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=55)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 กันยายน 2559 (/showthread.php?tid=2361)ผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 กันยายน 2559 - doa - 19-05-2020

[attachment=2567]

- 17 แปลง ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
- มาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ของญี่ปุ่น
- 15 ผลงานวิจัยดีเด่น ตอนที่ 3
- สไตรพ์ ทิลเลจ เตรียมดินปลูกอ้อย