กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เมษายน 2557 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2557 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=58)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เมษายน 2557 (/showthread.php?tid=2382)ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เมษายน 2557 - doa - 28-05-2020

[attachment=2617]

- พริกของไทย พริกใหญ่ พริกเล็ก
- ผักกระเฉดที่สุวรรณภูมิ
- เพิ่มมูลค่ายางก้อนถ้วยด้วยการผลิตเป็นยางเครพ
- กระสัง ผักหาง่าย แต่ไม่มีใครชอบกิน