กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2557 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2557 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=58)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2557 (/showthread.php?tid=2412)ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2557 - doa - 09-06-2020

[attachment=2692]

- จุดเปลี่ยนทุเรียนไทย
- ห้วยโสมงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากลายพระหัตถ์
- แหล่งผลิตพันธุ์หอมแดงสู้โรคหอมเลื้อย
- หน่อไม้ไร้ประโยชน์