กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 มกราคม 2558 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2557 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=58)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 มกราคม 2558 (/showthread.php?tid=2413)ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 มกราคม 2558 - doa - 09-06-2020

[attachment=2694]

- ควบคุมไรแดงกุหลาบโดยชีววิธี
- ลดต้นทุนการแปรรูปยางดิบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
- กักพืช – อาหาร สับสน?
- ปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง