กสิกร ผลิใบ
กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 1/64 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: หนังสือพิมพ์กสิกร (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=38)
+--- คลังข้อมูล: หนังสือพิมพ์กสิกร ปี 2563 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=53)
+--- เรื่อง: กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 1/64 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 (/showthread.php?tid=2435)กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 1/64 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 - doa - 13-01-2021

[attachment=2752]

- รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
- ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ทุเรียนพื้นบ้าน (ที่ไม่บ้านๆ อย่างที่คิด...)
- แบ่งปันประสบการณ์ จากเมืองจอนจู สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2019 (ตอนจบ)
- ค่ากลาง ความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้กับผลงานวิจัยสู่ธารณชน
- สินค้าเกษตรนำเข้าและส่งออกชายแดนไทย-ลาว ช่วงโควิด 19
- มะแขว่น เครื่องเทศของชาวล้านนา
- การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563
- งานประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563