กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2564 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2564 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2564 (/showthread.php?tid=2511)ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 8 พฤษภาคม 2564 - doa - 24-05-2021

[attachment=2918]

- นำเข้าข้าวโพด ตามกฎหมายกักพืช
- ทุเรียนแก่-ไม่แก่ ดูอย่างไร
- ผลสำเร็จของ รำแดงโมเดล จากวันนั้นถึงวันนี้
- พิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมพืชพันธุ์ต่าง ๆ และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา 
  ในวันพืชมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2564