กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 มกราคม 2552 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2551 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=78)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 มกราคม 2552 (/showthread.php?tid=2546)ผลิใบ ปีที่ 11 ฉบับที่ 12 มกราคม 2552 - doa - 30-06-2021

[attachment=3040]

- สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมศัตรูพืช
- ยางพารา...สูงสุดสู่สามัญ
- การผลิตเห็ดกระด้าง
- ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันงา