กสิกร ผลิใบ
ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2564 - printable_version

+- กสิกร ผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp)
+-- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=45)
+--- คลังข้อมูล: จดหมายข่าวผลิใบ ปี 2564 (https://www.doa.go.th/ksp/forumdisplay.php?fid=68)
+--- เรื่อง: ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2564 (/showthread.php?tid=2565)ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2564 - doa - 26-08-2021

[attachment=3105]

- ตรวจนำเข้าที่เป็นมากกว่าการตรวจ
- ฐานข้อมูลระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
- การจัดการดิน ปุ๋ย และเศษซากพืช เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่ว