ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 มกราคม 2558
#1
   

- ควบคุมไรแดงกุหลาบโดยชีววิธี
- ลดต้นทุนการแปรรูปยางดิบพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
- กักพืช – อาหาร สับสน?
- ปลูกพืชอายุสั้นทดแทนนาปรัง


ไฟล์แนบ
.pdf   12-jan-58.pdf (ขนาด: 17.33 MB / ดาวน์โหลด: 207)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 12 มกราคม 2558 - โดย doa - 09-06-2020, 01:46