ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2564
#1
   

- สุดยอดกาแฟไทย
- กักพืชกับการนำเข้าพืชเพื่อปลูก
- เครื่องแยกเมล็ดโกโก้ช่วยลดต้นทุนการผลิต
- พิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ การประกวดสุดยอดกาแฟไทย ปี 2564


ไฟล์แนบ
.pdf   มิ.ย. 64.pdf (ขนาด: 17.68 MB / ดาวน์โหลด: 261)
ตอบกลับ


ข้อความในเรื่องนี้
ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 9 มิถุนายน 2564 - โดย doa - 05-07-2021, 11:45