ผลิใบ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2562
#1
   

- มะม่วงฉายรังสี ไปออสเตรเลีย
- การขยายผลเทคโนโลยีการผลิตกาแฟอาราบิกา ในพื้นที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง
- ทำความรู้จักมาตรา 17 พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ไรโซเบียม บำรุงถั่ว บำรุงดิน


ไฟล์แนบ
.pdf   nov-62.pdf (ขนาด: 17.8 MB / ดาวน์โหลด: 187)
ตอบกลับ