ผลิใบ ปีที่ 19 ฉบับที่ 8 กันยายน 2559
#1
   

- 17 แปลง ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่
- มาตรฐานสารเคมีตกค้างใหม่ของญี่ปุ่น
- 15 ผลงานวิจัยดีเด่น ตอนที่ 3
- สไตรพ์ ทิลเลจ เตรียมดินปลูกอ้อย


ไฟล์แนบ
.pdf   8-sep-59.pdf (ขนาด: 18.66 MB / ดาวน์โหลด: 203)
ตอบกลับ