ผลิใบ ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 มีนาคม 2558
#1
   

- จีเอ็มโอ ต่างมุมต่างมอง (ตอนที่ 1)
- พัฒนาเทคโนโลยี การอบแห้งเนื้อลำไยแบบต่อเนื่อง
- ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6 ปลูกง่าย ผลผลิตสูง
- เตรียมส่งส้มโอขาวน้ำผึ้งสู่เยอรมนี


ไฟล์แนบ
.pdf   2-mar-58.pdf (ขนาด: 13.46 MB / ดาวน์โหลด: 232)
ตอบกลับ