ผลิใบ ปีที่ 17 ฉบับที่ 3 เมษายน 2557
#1
   

- พริกของไทย พริกใหญ่ พริกเล็ก
- ผักกระเฉดที่สุวรรณภูมิ
- เพิ่มมูลค่ายางก้อนถ้วยด้วยการผลิตเป็นยางเครพ
- กระสัง ผักหาง่าย แต่ไม่มีใครชอบกิน


ไฟล์แนบ
.pdf   3-apr-57.pdf (ขนาด: 15.87 MB / ดาวน์โหลด: 232)
ตอบกลับ