กสิกร ปีที่ 94 ฉบับที่ 1/64 ตุลาคม - พฤศจิกายน 2563
#1
   

- รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563
- ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ทุเรียนพื้นบ้าน (ที่ไม่บ้านๆ อย่างที่คิด...)
- แบ่งปันประสบการณ์ จากเมืองจอนจู สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2019 (ตอนจบ)
- ค่ากลาง ความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้กับผลงานวิจัยสู่ธารณชน
- สินค้าเกษตรนำเข้าและส่งออกชายแดนไทย-ลาว ช่วงโควิด 19
- มะแขว่น เครื่องเทศของชาวล้านนา
- การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563
- งานประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563


ไฟล์แนบ
.pdf   oct-nov-63.pdf (ขนาด: 72.3 MB / ดาวน์โหลด: 434)
.pdf   ทุเรียนพันธุ์ทองบางสะพาน ทุเรียนพื้นบ้าน (ที่ไม่บ้านๆ อย่างที่คิด...).pdf (ขนาด: 7.8 MB / ดาวน์โหลด: 734)
.pdf   รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563.pdf (ขนาด: 18.79 MB / ดาวน์โหลด: 256)
.pdf   แบ่งปันประสบการณ์ จากเมืองจอนจู สาธารณรัฐเกาหลี ปี 2019 (ตอนจบ).pdf (ขนาด: 15.72 MB / ดาวน์โหลด: 96)
.pdf   ค่ากลาง ความสมดุลระหว่างงบประมาณที่ใช้กับผลงานวิจัยสู่ธารณชน.pdf (ขนาด: 4.54 MB / ดาวน์โหลด: 155)
.pdf   สินค้าเกษตรนำเข้าและส่งออกชายแดนไทย-ลาว ช่วงโควิด 19.pdf (ขนาด: 5.23 MB / ดาวน์โหลด: 255)
.pdf   มะแขว่น เครื่องเทศของชาวล้านนา.pdf (ขนาด: 5.11 MB / ดาวน์โหลด: 1,372)
.pdf   การขึ้นทะเบียนโรงงานผลิตสินค้าพืช พ.ศ. 2563.pdf (ขนาด: 7.43 MB / ดาวน์โหลด: 192)
.pdf   งานประชุมวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2563.pdf (ขนาด: 23.04 MB / ดาวน์โหลด: 290)
ตอบกลับ