ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2563
#1
   

- นี่หรือพริก (ตุ้ม)
- ปาล์มน้ำมันนำเข้า
- การผลิตผักอินทรีย์ อยู่ที่การจัดการธาตุอาหารดินและการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสม
- แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา ในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2563/2564 (ตอนที่ 1)


ไฟล์แนบ
.pdf   3-dec-63.pdf (ขนาด: 13.53 MB / ดาวน์โหลด: 282)
ตอบกลับ