ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 7 เมษายน 2564
#1
   

- โลกดิจิทัลกับใบอนุญาตนำเข้า / นำผ่านสิ่งต้องห้าม
- จากสะตอพื้นบ้านเป็นสะตอพันธุ์รับรอง "ตรัง1"
- กระทรวงเกษตรฯ ติดตามขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรช่วงโควิด-19 ระบาด


ไฟล์แนบ
.pdf   เมย64.pdf (ขนาด: 13.87 MB / ดาวน์โหลด: 116)
ตอบกลับ