ผลิใบ ปีที่ 12 ฉบับที่ 12 มกราคม 2553
#1
   

- การใช้ไส้เดือนฝอยกำจัดปลวก
- ศูนย์ร่วมมือทางวิชาการ ไทย-จีน
- เรื่องของมัน เพลี้ยแป้งและแตนเบียน
- ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ในสวนเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษา
- โรคแคงเคอร์ของส้มโอ


ไฟล์แนบ
.pdf   jan-53.pdf (ขนาด: 13.58 MB / ดาวน์โหลด: 37)
ตอบกลับ