ผลิใบ ปีที่ 11 ฉบับที่ 11 ธันวาคม 2551
#1
   

- ชันโรงแมลงตัวเล็ก...กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่
- ความปลอดภัยอาหาร...เรื่องเล่าไม่มีจบ
- แปรรูปมังคุดเพื่อพัฒนาสู่อุตสาหกรรม
- บรรจุภัณฑ์อาหารย่อยสลายทางชีวภาพ
- ข้าวฟ่างสีขาว พันธุ์สุพรรณบุรี 3


ไฟล์แนบ
.pdf   dec-51.pdf (ขนาด: 10.76 MB / ดาวน์โหลด: 79)
ตอบกลับ