ผลิใบ ปีที่ 23 ฉบับที่ 11 สิงหาคม 2564
#1
   

- ตรวจนำเข้าที่เป็นมากกว่าการตรวจ
- ฐานข้อมูลระบบการผลิตและการควบคุมคุณภาพการผลิตพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
- การจัดการดิน ปุ๋ย และเศษซากพืช เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตพืชตระกูลถั่ว


ไฟล์แนบ
.pdf   ส.ค.64.pdf (ขนาด: 11.46 MB / ดาวน์โหลด: 193)
ตอบกลับ