กสิกร ปีที่ 95 ฉบับที่ 3/65 กุมภาพันธ์- มีนาคม 2565
#1
   

- นวัตกรรมเครื่องพ่นแบบใช้แรงลมช่วย ป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด
- อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยโบราณ ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ
- สัตฤาษีสุดยอดสมุนไพรเมืองหนาว
- ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8
- เครื่องขัดล้างเมือกกาแฟอะราบิกา เพื่อกลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ
- จับตาย ศัตรูตัวร้ายในสวนอินทผลัม
-“แจงสุรนารี” พืชชนิดใหม่หนึ่งเดียวในโลก
- การผลิตกิ่งตาและยางชำถุงของแปลงขยายพันธุ์ต้นยาง เพื่อการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
- ส้มสายน้ำผึ้งไร้เมล็ด “แพร่ 1”
- การจัดการพืชเพื่อรับมือกับน้ำท่วม


ไฟล์แนบ
.pdf   feb-mar-65.pdf (ขนาด: 100.92 MB / ดาวน์โหลด: 460)
.pdf   นวัตกรรมเครื่องพ่นแบบใช้แรงลมช่วย ป้องกันหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด.pdf (ขนาด: 11.68 MB / ดาวน์โหลด: 4)
.pdf   อนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยโบราณ ตามพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพฯ.pdf (ขนาด: 11.66 MB / ดาวน์โหลด: 7)
.pdf   สัตฤาษีสุดยอดสมุนไพรเมืองหนาว.pdf (ขนาด: 9.52 MB / ดาวน์โหลด: 10)
.pdf   ฝ้ายพันธุ์ตากฟ้า 8.pdf (ขนาด: 27.85 MB / ดาวน์โหลด: 8)
.pdf   เครื่องขัดล้างเมือกกาแฟอะราบิกา เพื่อกลุ่มเกษตรกรปลูกกาแฟ.pdf (ขนาด: 12.75 MB / ดาวน์โหลด: 4)
.pdf   จับตาย ศัตรูตัวร้ายในสวนอินทผลัม.pdf (ขนาด: 8.89 MB / ดาวน์โหลด: 5)
.pdf   แจงสุรนารี พืชชนิดใหม่หนึ่งเดียวในโลก.pdf (ขนาด: 10.75 MB / ดาวน์โหลด: 4)
.pdf   การผลิตกิ่งตาและยางชำถุงของแปลงขยายพันธุ์ต้นยาง เพื่อการค้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง.pdf (ขนาด: 10.97 MB / ดาวน์โหลด: 3)
.pdf   ส้มสายน้ำผึ้งไร้เมล็ด แพร่ 1.pdf (ขนาด: 13.7 MB / ดาวน์โหลด: 4)
.pdf   การจัดการพืชเพื่อรับมือกับน้ำท่วม.pdf (ขนาด: 21.92 MB / ดาวน์โหลด: 5)
ตอบกลับ