ผลิใบ ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 มกราคม 2548
#1
   

- น้ำมันปาล์มกับไบโอดีเซล
- การตรวจวิเคราะห์และออกหนังสือรับรองพืชที่ไม่ดัดแปรพันธุกรรม (non – GMOs)
- เปิดโลกอาหารสากล
- ผลิตต้นยางชำถุงคุณภาพมาตรฐาน
- FOOD SAFETY ปี 47 ประสบความสำเร็จพบสารพิษตกค้างลดลงเกือบเท่าตัว


ไฟล์แนบ
.pdf   jan-48.pdf (ขนาด: 193.56 MB / ดาวน์โหลด: 4)
ตอบกลับ