อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 13 ตุลาค […]

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายภัตตาหารเช้า และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 20 รูป

เมื่อวันที่ 13 ตุลาค […]

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตรร่วมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 48 ปี

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม […]