คลังคลิปความรู้

เวอร์ชันเต็ม: สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
หมายเหตุ: ดูเวอร์ชันเต็ม

สารคดี พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

หัวข้อ

 1. ตอนพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาพิเษก (0 เรื่อง)
 2. ตอนที่ ๑ พระราชกรณียกิจตามรอยพระบาทพระราชบิดา พระราชมารดา มหาราชาแห่งแผ่นดิน (0 เรื่อง)
 3. ตอนที่ ๐๒ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กับการสืบสานการสาธารณสุข (0 เรื่อง)
 4. ตอนที่ ๐๓ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขวัญข้าวแห่งแผ่นดิน (0 เรื่อง)
 5. ตอนที่ ๐๔ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สายน้ำแห่งแผ่นดิน (0 เรื่อง)
 6. ตอนที่ ๐๕ พระมหากรุณาธิคุณด้านการศึกษา ดั่งแสงทอรุ้งจากฟากฟ้า (0 เรื่อง)
 7. ตอนที่ ๐๖ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาบพิตร ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก (0 เรื่อง)
 8. ตอนที่ ๐๗ พระราชภารกิจด้านการทูต เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติ และประชาชน (0 เรื่อง)
 9. ตอนที่ ๐๘ พระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชน (0 เรื่อง)
 10. ตอนที่ ๐๙ การศึกษาด้านการทหาร และการบิน (0 เรื่อง)
 11. ตอนที่ ๑๐ สายพระโลหิตบูรพกษัตริย์นักรบ องค์จอมทัพไทย (0 เรื่อง)